فرماندار محترم شهرستان شبستر

                                                جناب آقای مهندس عقلمند مرجانی

بدینوسیله از زحمات و پیگیری های مستمر جنابعالی در خصوص بازگشائی کلاس دوم تجربی دبیرستان

 دخترانه ابراهیمی بندرشرفخانه کمال تشکر و امتنان را داریم

                           انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان ابراهیمی بندرشرفخانه

ارسالی احمدی خبرنگارمنطقه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  مدیریت محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان شبستر

                                                  جناب آقای هاشم اشرف نیا

بدینوسیله از لطف و محبت ویژه جنابعالی به مدارس بندرشرفخانه خصوصا" در بازگشائی کلاس دوم

 تجربی دبیرستان دخترانه ابراهیمی بندرشرفخانه کمال تشکر و قدردانی را داریم

                                         انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان ابراهیمی بندرشرفخانه

ارسالی احمدی خبرنگارمنطقه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------تاريخ : شنبه ۲۶ آذر۱۳۹۰ | 15:24 | نویسنده : احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com |