مردم شهرستان شبستر هم همانند ديگر هموطنان كشورمان اسفند 1390 پاي صندوقهاي راي ميروند و به نماينده مورد نظر خود راي خواهند داد اما اينبار هوشيارتر از انتخابات قبل به فردي راي خواهند داد كه1- اسلامي- ايراني و شهرستاني فكر كند 2- تنها در فكر خود- دوست و آشنا و زادگاه خود نباشد 3- از بطن جامعه و براي جامعه باشد4-قول شرف بدهد كه بعد از انتخاب شدن حداقل هرماه به يكي از شهرها و روستاهاي غير تكراري سر بزند 5- در توزيع عدالت اجتماعي - رفاهي - اقتصادي - فرهنگي و هنري و.... براي شهرهاي 9 گانه و 75 روستاي شهرستان شبستر از هيچ كوششي و دفاعي دريغ نورزد 6-ارتباط تلفني و حضوري خود را با مردم شريف منطقه قطع نكند خواننده گرامي شما چه نظر غير تكراري داريد لطفا" نظرات خود را با ذكر اسم و شهرت و شغل و شماره تماس در بخش نظر خواهي اين سايت حداقل پنج مورد بنويسيد احمدي- خبرنگار منطقه 90.10.3 ساعت پنج دقيقه بامداد

تاريخ : شنبه ۳ دی۱۳۹۰ | 0:17 | نویسنده : احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com |